VACATURE

Onlangs heeft onze huidige penningmeester Jan PE1FWD besloten om het wat rustiger aan te gaan doen en zijn taak als penningmeester met ingang van 2024 neer te leggen. Wel blijft Jan in het bestuur als bestuurslid. Jan heeft in het vorige bestuur ook jaren de kas beheert en heeft nu geholpen met opstarten van de “nieuwe” afdeling en vind het nu tijd voor een frisse wind. Uiteraard bedanken wij Jan voor zijn bewezen diensten in de afdeling en zijn bereidheid ons te helpen.

Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester die per 2024 Jan zijn taken over wil nemen., en in aanloop daarvan alvast de administratie met Jan te leren kennen.

Onderstaand het takenpakket van de penningmeester en uiteraard krijgt hij of zij indien nodig steun van de overige bestuursleden. Uiteraard neem je ook zitting in het dagelijks bestuur van de Afd. Emmen e.o.

  • Beheert de geldmiddelen
  • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
  • Zorgt voor informatie voor de kascontrolecommissie
  • Doet de betalingen namens de vereniging
  • Is het contactpersoon met de bank
  • Stelt jaarlijks een begroting op
  • Maakt jaarlijks de jaarrekening op
  • tijdens bijeenkomsten afrekenen met leden (consumpties)

Mocht je interesse hebben in deze functie of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op. In principe zou je dan op onze ALV in mei aanstaande in het bestuur gekozen kunnen worden.

Het bestuur.

Reacties zijn gesloten.