PI2NOS

Al langere tijd zoekt hobbyscoop naar hoge opstelpunten in het oosten van Nederland voor het verbeteren van landelijke dekking van onze repeaters. Weliswaar hebben we oog op wat potentiële hoge lokaties maar vooralsnog zijn er nog geen oplossingen. Gelukkig doet zich een prachtige mogelijkheid voor om in ieder geval een…