Van de Voorzitter


Op het moment dat ik deze woorden type, is de afdeling nog in oprichting. Dat wil zeggen, we hebben het landelijk bestuur benaderd om de “oude” afd. Emmen weer te activeren. Dat ging niet zomaar. We moesten van het bestuur van minstens 10 VRZA leden een handtekening hebben waarvan er ook minstens 3 als interim bestuur willen fungeren tot aan de eerste ALV. Dit is ons gelukt en inmiddels liggen de benodigde stukken ter beoordeling bij het hoofdbestuur. Omstreeks 19 maart komt de CQ-PA uit waar de aankondiging in staat vermeld en daar kunnen leden eventueel hun bezwaar kenbaar maken. Deze moet wel goed onderbouwd zijn uiteraard. Als dat allemaal goed verloopt zal er zo medio mei een frisse afd. Emmen zijn.


We hopen op jullie steun!

Reacties zijn gesloten.