Velddag

Velddag op 14 augustus, zie voor meer info onder het kopje velddagen.

PI2NOS

Al langere tijd zoekt hobbyscoop naar hoge opstelpunten in het oosten van Nederland voor het verbeteren van landelijke dekking van onze repeaters. Weliswaar hebben we oog op wat potentiële hoge lokaties maar vooralsnog zijn er nog geen oplossingen.

Gelukkig doet zich een prachtige mogelijkheid voor om in ieder geval een tijdelijke opstelling te plaatsen nabij het Drentse Schoonebeek! Op een antennehoogte van omstreeks 40m is PI2NOS daar geactiveerd om zo vast te stellen welke dekking hiermee behaald kan worden.

Lezing ISS

International Space Station

Heb je wel eens afgevraagd welke of wat voor soort radio apparatuur er word gebruikt in de
ISS? Of hoe er contact word gemaakt met ander grondstations en amateurs wereld wijd?

Op maandag 20 juni word dit uit de doeken gedaan door middel van een lezing.
De zaal is open om 19:30 uur en de lezing start om 20:00uur.

Lokatie:

Dorpshuis de Barnstee
Barnar 5

Emmen / Barger-Oosterveld.

Algemene Ledenvergadering

Gisteravond 23 mei hebben wij onze eerste ALV gehad met bijna alle leden aanwezig. Het a.i. bestuur is unaniem gekozen waardoor het nu definitief is en we eindelijk plannen kunnen maken en activiteiten ontplooien. De eerste bijeenkomst word gehouden op Maandag 20 juni aanstaande. Hier zal een lezing gehouden worden. Tzt maken we meer bekend hierover.

Voor iedereen die er gisteravond was, bedankt voor de steun en vertrouwen en laten we samen er iets moois van maken.

Het bestuur van VRZA afd. Emmen e.o.

ALV

Algemene leden vergadering

Op 23 mei aanstaande houden wij onze eerste ledenvergadering. Alle leden van de afd. Emmen e.o. hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen hiervoor. Mocht u niets hebben ontvangen neem dan even contact op met onze secretaris voor de benodigde info. secretaris@pi4emn.nl

Graag tot dan !

Yesssss

Beste leden en volgers van de VRZA afd. Emmen e.o. Vandaag viel het verlossende antwoord in de mailbox. We kunnen doorgaan met de oprichting van de afdeling Emmen.

Binnenkort hebben we onze eerste ALV al gepland en de leden die reeds bij ons zijn ingeschreven hebben de uitnodiging al ontvangen.

Bent u geen lid van de afdeling maar wel van de VRZA dan kan u zich wenden tot de secretaris van het hoofdbestuur (secretaris@vrza.nl) om je bij ons bij te laten schrijven.

Op de eerste ALV gaan we onze plannen verder kenbaar maken en uiteraard ons aan de leden voorstellen.

Wilt u als lid de ALV bijwonen stuur dan even een email naar onze secretaris. secretaris@pi4emn.nl en u krijgt alle benodigde informatie.

Graag zien wij u dan op de ALV!!

Het bestuur a.i van de afd. Emmen e.o.

Aankondiging:

Vandaag 19 april 2022 verscheen in de CQ-PA de aankondiging met ons voornemen om de VRZA afd. Emmen weer nieuw leven in te blazen. Hiervoor hebben oud bestuursleden en anderen elkaar benaderd en is er onderstaand voorlopig bestuur uitgerold.

Van de Voorzitter


Op het moment dat ik deze woorden type, is de afdeling nog in oprichting. Dat wil zeggen, we hebben het landelijk bestuur benaderd om de “oude” afd. Emmen weer te activeren. Dat ging niet zomaar. We moesten van het bestuur van minstens 10 VRZA leden een handtekening hebben waarvan er ook minstens 3 als interim bestuur willen fungeren tot aan de eerste ALV. Dit is ons gelukt en inmiddels liggen de benodigde stukken ter beoordeling bij het hoofdbestuur. Omstreeks 19 maart komt de CQ-PA uit waar de aankondiging in staat vermeld en daar kunnen leden eventueel hun bezwaar kenbaar maken. Deze moet wel goed onderbouwd zijn uiteraard. Als dat allemaal goed verloopt zal er zo medio mei een frisse afd. Emmen zijn.


We hopen op jullie steun!

Afd. Emmen e.o. (in oprichting)

Welkom bij VRZA afd. Emmen e.o. (in oprichting) Enkele amateurs in de regio hebben de koppen bij elkaar gestoken en besloten om de “oude” afdeling Emmen weer nieuw leven in te blazen. Alle benodigde documenten zijn inmiddels naar het Hoofdbestuur gestuurd en nu is het afwachten.